Koemelkallergie

Koemelkallergie of lactose intolerantie?

Koemelkallergie wordt vaak door elkaar gehaald met lactose intolerantie. Bij koemelkallergie worden de klachten echter niet veroorzaakt door het gebrek of een tekort aan het enzym lactase maar door een reactie van het immuunsysteem op het eten of drinken van producten die koemelkeiwitten bevatten. De onschadelijke eiwitten uit koemelk worden als indringer gezien en wordt er door het afweersysteem antistoffen gemaakt. Hierdoor ontstaat vervolgens een (ernstige) allergische reactie. Koemelkallergie komt voornamelijk bij baby’s voor.

Het afweersysteem is niet altijd in staat om bepaalde allergenen te onderscheiden van de structuur van het koemelkeiwit. Het kan daarom zo zijn dat er ook allergische reacties optreden bij het consumeren van andere voedingsmiddelen. Dit wordt ook wel kruisreactiviteit genoemd. 

Koemelkallergie symptomen

De symptomen van koemelkallergie zijn wisselend per persoon. Vaak tonen deze overeenkomsten met symptomen van andere allergieën. Het is daarom ook vaak lastig om een koemelkallergie te herkennen. Onderstaand een aantal symptomen die voorkomen bij koemelk allergie. Deze symptomen kunnen zich uiten direct na het inname van het koemelkeiwit tot enkele uren daarna. 

  • Jeuk of huiduitslag
  • Kortademigheid en benauwdheid
  • Prikkelend gevoel in de mond
  • Misselijkheid of buikpijn
  • Diarree of obstipatie
  • Duizeligheid, flauwvallen of zelf een anafylactische shock.
  • Veelvuldig huilen bij baby’s
  • Groeivertraging bij baby’s

Koemelkallergie baby

Is mijn baby allergisch voor koemelk? Deze vraag wordt vaak gesteld. Koemelkallergie bij baby’s is echter lastig te herkennen maar is wel een van de meest voorkomende voedselallergie bij baby’s. De symptomen lijken op dit van andere allergieën. Ongeveer 2-3% van de baby's heeft een allergie voor koemelk. Zelfs bij een kleine hoeveelheid kunnen er binnen enkele minuten symptomen van deze allergische aandoening zichtbaar zijn. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw baby geen of lastig koemelk kan verdragen is het aan te raden om een huisarts raad te plegen. De huisarts kijkt onder andere naar huiduitslag, eczeem, klachten bij de luchtwegen en de groei van de baby.

BabyBaby

Koemelkallergie borstvoeding

Als een baby een allergie heeft voor koemelk moeten moeders die borstvoeding geven producten met koemelk vermijden. Indien zij dat niet doen is de kans aanwezig dat er ook een allergische reactie op moedermelk optreedt. De schatting is dat 2-3% baby’s last van koemelkallergie hebben. 

De verwarring met lactose (melksuiker) intolerantie is bij baby’s minder aangezien baby’s in de eerste levensjaren veel lactase aanmaken om grotere hoeveelheden melk te verteren. Lactose intolerantie bij baby’s, het gebrek aan het enzym lactase, komt dan ook een stuk minder vaak voor.


Koemelkallergie test

Om te testen of iemand een allergie voor koemelk heeft wordt vaak het een koemelkerij dieet toegepast. In eerste instantie worden producten die koemelkeiwitten bevatten helemaal gemeden. Later wordt dit langzaam toegediend om te kijken of de klachten toenemen. Dit wordt eliminatie-provocatie genoemd. Personen met een koemelkallergie zijn vaak ook allergisch voor andere soorten melk.

Koemelkallergie volwassenen

Koemelkallergie komt vaak aan het licht in het eerste levensjaar. Erfelijkheid kan een rol spelen bij het ontwikkelen van deze allergie. Vaak verdwijnt de allergie als de kinderen 4 jaar zijn. Koemelkallergie bij volwassenen komt weinig voor. De kans dat je koemelkallergie ontwikkelt op latere leeftijd is dus heel klein, vaak gaat het om kinderen met een koemelkallergie. Het is verstandig om een huisarts raad te plegen indien symptomen van koemelkallergie bij volwassenen zichtbaar zijn na het consumeren van koemelkproducten.