Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website; 

 • Wij dragen er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken en/of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud
 • Wij staan er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is
 • Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade:
  - toegebracht door de website;
  - voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  - in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
  - voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook zijn wij gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website
 • Wij behouden ons het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
 • Wij behouden ons het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen
 • De gebruiker vrijwaart ons van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties die worden ondernomen na het lezen van, of conclusies die worden getrokken uit, de content op onze website. Raadpleeg te allen tijde een (huis)arts bij verdenkingen van allergie of intolerantie.